• +420 603 830 081 Recepce , +420 602 392 012 Josef Kaliba
 • info@penzionvlcijamy.cz
     

   

  Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky Penzion Vlčí Jámy, Vlčí Jámy 25; Lenora PSČ 384 51

  Použité pojmy:

  Provozovatel ubytování a zpracovatel : Josef Kaliba, IČ: 06188109, Penzion Vlčí Jámy, Vlčí Jámy 25; Lenora PSČ 384 51, (dále jen "Penzion Vlčí Jámy")

  Správce údajů : Josef Kaliba, IČ: 06188109, Penzion Vlčí Jámy, Vlčí Jámy 25; Lenora PSČ 384 51, https://www.penzionvlcijamy.cz emailový kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefonický kontakt +420 603 830 081, +420 602 392 012 (dále jen „Správce ”

  Subjekt údajů : Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele ( dále jen "Subjekt")

  Předpis : Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016, o Ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů

  Prohlášení Provozovatele:

  Provozovatel pracuje s osobními údaji, proto ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016, o Ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů, vyžaduje souhlas Subjektu se zpracováním osobních údajů.

  Prohlášení Subjektu :

  Odesláním webového kontaktního formuláře prostřednictvím webu https://www.penzionvlcijamy.cz, odesláním rezervační zprávy prostřednictvím e-mailu či oslovení zaměstnanců Penzion Vlčí Jámy prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu uděluji Správci, souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

  I. V případě odeslání webového kontaktního formuláře či e-mailového a telefonického oslovení Správce Subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

  1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

  jméno a příjmení,

  emailová adresa (pokud bude poskytnuta)

  telefonický kontakt (pokud bude poskytnut)

  adresa Subjektu (pokud bude poskytnuta)

  jiný osobní údaj poskytnutý Subjektem

  2. Účelem zpracování osobních údajů je: Vytvoření rezervace ubytování

  3. Doba zpracování osobních údajů je: Osobní údaje budou zpracovány a uloženy pro dobu ubytování Zákazníka a po dobu 7 dní po skončení ubytování Zákazníka

  4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám

  Subjekt odesláním kontaktního formuláře a údajů prostřednictvím webu Správce tj. https://www.penzionvlcijamy.cz, či oslovení Správce prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Zákazník je srozuměn a souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Dále Zákazník je srozuměn a souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů udělený při rezervaci ubytování nebo při nástupu k ubytování (vyplnění Ubytovací knihy Penzionu Vlčí Jámy ), je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním nebo v průběhu objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti ubytování realizovat či dále v něm pokračovat, postupováno ukončením ubytování dle podmínek platného Ubytovacího řádu.

  II. V případě vyplnění Ubytovací knihy Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

  1. Osobní údaje, které mohou být zpracovány (v závislosti na druhu zákazníka a využitých službách):

  název společnosti, identifikační čísla a kontakty společnosti

  jméno a příjmení, příp. rodné příjmení

  trvalé a přechodné bydliště,

  emailová adresa

  telefonický kontakt

  státní občanství

  datum narození

  místo a stát narození

  číslo občanského průkazu, cestovního dokladu nebo jiného platného dokladu k prokázání totožnosti

  RZ vozidla

  podpis

  biometrické údaje ze záznamu bezpečnostního kamerového systému pouze v odpovídajícím rozsahu v rámci z přípustného právního titulu zpracování osobních údajů uvedených v článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) tj. )  zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce*.

  2. Účelem zpracování osobních údajů je: 

  tyto osobní údaje vyjma biometrických údajů je nutné zpracovávat za účelem plnění zákonných povinnosti Správce jako ubytovatele ( viz. zákon o pobytu cizinců na území ČR (z.č. 326/1999 Sb.) a zákon o místních poplatcích (z.č. 565/1990 Sb.),dle těchto právních předpisů je provozovatel ubytovacího zařízení povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let) a jako nutné kontaktní údaje o zákaznících ( hostech ) zařízení, např. pro případ ponechaných věcí na pokoji apod.,

  3. Doba zpracování osobních údajů je: 

  Tyto údaje vyjma biometrických údajů budou Správcem zpracovávány po celou dobu ubytování Zákazníka a po dobu 7 dní po skončení ubytování Zákazníka, nestanový-li zákon dobu delší. Biometrické údaje ze záznamu bezpečnostního kamerového systému je nutné zpracovávat z důvodu zajištění bezpečnosti zaměstnanců a hostů zařízení, ochrany zdraví a majetku. Tyto biometrické údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 14-ti dnů, nestanoví-li zákon dobu delší.

  4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám

  Subjekt vyplněním Ubytovací knihy pracovníkům Správce prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt je srozuměn a souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Dále Subjekt je srozuměn a souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů udělený při rezervaci ubytování nebo při nástupu k ubytování (vyplnění Ubytovací knihy), je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním nebo v průběhu objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti ubytování realizovat či dále v něm pokračovat, postupováno ukončením ubytování dle podmínek platného Ubytovacího řádu.

  *Poučení Subjektu

  Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

  Osobní údaje Subjektu budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu je jeho zájem o ubytování poskytované Penzionem Vlčí Jámy .

  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.

  Subjekt má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

  KONTAKT

  VLCIJAMY s.r.o.

  Vlčí Jámy 25
  384 51 Lenora

  MAPA

  Latitude: 48.9271002
  Longitude: 13.7902967
  Nadmořská výška: 770 m

  TELEFON

  +420 603 830 081 Recepce
  +420 602 392 012 Josef Kaliba

  E-MAIL

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Pokud nás budete kontaktovat, souhlasíte tím se zpracováním osobních údajů dle GDPR